L_Chajec_wd.jpg

Łukasz Chajec

dr

Naukowiec, edukator, nauczyciel akademicki, a przede wszystkim biolog. Pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Autor licznych publikacji naukowych, książek, kursów dydaktycznych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Angażuje się w organizację różnorakich wydarzeń naukowo-dydaktycznych, a także konferencji naukowych. Jest członkiem Zespołu, który stworzył Fenka, pierwszego Wirtualnego Asystenta wspierającego maturzystów z biologii w nauce.

Autor artykułów