O magazynie

 

Dwumiesięcznik   "Współczesna dietetyka” , jest aktualnie jedynym fachowym czasopismem dla dietetyków i osób profesjonalnie zajmujących się żywieniem człowieka. Czasopismo patronatem objął Instytut Żywności i Żywienia.

Czasopismo jest zbiorem aktualnej, rzetelnej i przede wszystkim praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w codziennej pracy z pacjentem. Poprzez regularną publikację najnowszych badań, omówienie najskuteczniejszych metod pracy z pacjentami oraz wskazówek najlepszych specjalistów, redakcja czasopisma wspomaga Państwa w profesjonalnych działaniach w zakresie dietoterapii.

Spis treści aktualnego numeru ››

AUTORZY ARTYKUŁÓW

Grono redakcyjne tworzą wybitni specjaliści nie tylko w dziedzinie dietetyki i zdrowego żywienia, ale także lekarze różnorodnych specjalizacji, którzy każdego dnia współpracują z dietetykami, aby podejmowane przez nich leczenie przynosiło oczekiwane efekty. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. endokrynologa, fizjoterapeutę, psychologa i onkologa.

Redakcja czasopisma ››

 

OPISY PRZYPADKÓW I PRAKTYCZNE UJĘCIE TEMATU

Każdy numer czasopisma obfituje w profesjonalne i przede wszystkim praktyczne artykuły, w których omawiane są zagadnienia, z którymi spotykacie się Państwo bardzo często w swoich gabinetach (np. problem otyłości, diety w ciąży czy diety skorelowanej z aktywnością fizyczną). Przybliżamy także przypadki rzadkie, które bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego trudno zdiagnozować. Wskazujemy na co należy zwrócić uwagę podczas rozmowy z pacjentem, jakie czynności podjąć, aby dietoterapia była skuteczna oraz kiedy koniecznie skonsultować przypadek pacjenta z innym specjalistą, np. endokrynologiem czy psychoterapeutą.

 

W czasopiśmie znajdziecie Państwo:

  • kompleksowe opisy przypadków - od diagnozy przez kompleksowe leczenie,
  • praktyczne wskazówki dotyczące dietoterapii dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe,
  • nowoczesne i skuteczne metody wykorzystywane w leczeniu dietetycznym,
  • profesjonalną analizę suplementów i produktów spożywczych zalecanych i niewskazanych w leczeniu pacjentów,
  • techniki wykorzystywane podczas rozmowy z pacjentem: pozwalające na dokonanie właściwej diagnozy oraz skutecznie motywujące,
  • fachowe opinie i porady lekarzy specjalistów ściśle współpracujących z dietetykami.

 

"Współczesna Dietetyka" - dwumiesięcznik dla dietetyków, lekarzy i specjalstów ds. żywienia

WYDAWCA:  

Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o.,
ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
NIP: 7773232650, KRS 0000470869

 

 

REDAKCJA:  

Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o.,
ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
NIP: 7773232650, KRS 0000470869

biuro@semantika.pl

 

 

REDAKTOR NACZELNY:  
Anna Gadzińska-Kryjak  
   
REDAKTOR PROWADZĄCY:  
Sylwia Leszczyńska  
   
AKTUALNY NUMER:  
nr 28 - wydanie marzec - kwiecień 2020
ilość stron: 72
ISSN: 2449-6219